Generalforsamling i
Bredballe Strands Antenneforening


Ordinær Generalforsamling afholdes mandag, den 4. februar 2019 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg)
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift)
5. Eventuelle forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter På valg er: Jesper Aagaard, Bjarne Dahl Kristensen og Jan Agerskov (alle modtager genvalg)
7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen under punkt 5, skal med navns underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest torsdag, den 24. januar 2019 (senest 10 dage før Generalforsamlingen).

P. b. v. - Kasserer Kurt Espesen, www.bsanet.dk

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00