Generalforsamling i
Bredballe Strands Antenneforening


Ordinær Generalforsamling afholdes tirsdag, den 6. februar 2024 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård.

Dagsorden for den ordinære Generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg)
2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift)
5. Eventuelle forslag
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor og revisorsuppleanter
8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen under punkt 5, skal med navns underskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest fredag, den 26. januar 2023 (senest 10 dage før Generalforsamlingen).

P. b. v. - Kasserer Terje Lorentzen www.bsanet.dk

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00