FEJLMELDING


Oplever du problemer med dit TV, bredbånd eller telefon kan du finde info nedenfor.

Har du problemer med dit tv-signal?
Prøv at undersøge følgende inden du ringer:
•Er der brud på ledningen og sidder stikkene ordentligt i både tv/radio og antennestikket i væggen?
•Prøv evt. at skifte kablet, hvis du har mulighed for det.
•Fungerer fjernsynet korrekt?
•Hvis du har mere end et fjernsyn, så undersøg, om der er problemer på alle apparaterne.
•Hvis du har mulighed for at spørge din nabo, om der også er problemer med kabel-tv hos dem, vil det hjælpe os med at lokalisere fejlen.

Har du konstateret problemer med din TV-signal eller andre ting, skal du kontakte YouSee på tlf: 7070 4040
Klik her for at fejlmelde dit tv-signal: http://www.danskkabeltv.dk/kabel-tv/fejlmelding-kabel-tv/
Alle spørgsmål om manglende kanaler, dårlig kvalitet i TV og radiosignaler, Internet o. lign. skal rettes til Dansk Kabel TV Tlf: 7642 8800. Mail: Vejle-service@danskkabeltv.dk.

Har du problemer med din Internetforbindelse?
Mange fejlsituationer kan løses ved en reset (sluk/tænd) af mode-met:
Træk strømkablet ud af modemet (nederste stik bag på modemet) i 5-10 sekunder, og sæt det i stikket igen. Vent til der igen er 4 grønne lysdioder der lyser på modemet. Kontrollér om det har løst problemet.

1. Kontrollér at modemet får strøm fra strømstikket.
2. Prøv at trykke på Standby-knappen
3. Hvis punkt 1 eller 2 ikke hjælper, så ring til Support.

Checkliste ved manglende forbindelse til Internettet:
1. Kontroller at modemet har lys i alle dioder.
1.1 Hvis PC lampen blinker har computeren mistet forbindelsen til modemet.
1.2 Computeren skal efterses for fejl (Det anbefales at computeren genstartes eller netkortet geninstalleres)
1.3 Sluk både computer og moden og tænd begge enheder igen, start med modemet.
1.4 Det hvide coax kabel fra modem til stikdåse skal efterses om det er skruet helt fast (uden brug af værktøj). Hvis kablet sidder løst skal modemet genstartes (slukkes/tændes) efter du har strammet kablet.
2. Et Webstar modem skal have konstant lys i cable dioden. Blinker denne diode i faste intervaller, har modemet ikke kontakt til vores udstyr.
Et Samsung "Inforanger" modem skal have konstant lys i RCV og SND dioden, er den ene diode slukket eller blinker prøv da følgende:
2.1 Sluk modemet i 30 sek. og tænd det igen. Hvis cable dioden ikke lyser konstant efter 5 minutter er der sandsynligvis fejl på forbindelsen.
Genstart din PC hvis dioden(erne) lyser konstant efter genstart af modemet og forsøg at gå på Internettet igen.
2.2 Er der ikke fast lys i Cable eller SND/RCV (afhængig af modemets type) bør du undersøge om der er problemer med dit TV signal.

Ved e-mail fejl:
1. Kontroller at der er kontakt til Internettet igennem Internet Explorer.
1.1 Hvis der er kontakt til Internettet, så skal email opsætningen gennemgåes, specielt hvis der er installeret et antivirusprogram.
Antivirusprogrammer kan ændre opsætningen og dermed være årsag til problemet. 1.2 Hvis opsætningen er korrekt, skal en eller flere email konti slettes og oprettes igen. Start med at slette en enkelt email konto og opret den igen.
Har du stadig problemer, skal du ringe til kundeservice hos Dansk Kabel TV på 7642 8800 - Husk at have dit kundenummer klart.

Har du problemer med din telefonforbindelse?
Checkliste hvis ikke du får en klartone:
Mange fejlsituationer kan løses ved en reset (sluk/tænd) af modemet:
1. Træk strømkablet ud af modemet (nederste stik bag på modemet)
2. Vent i 10-15 sekunder, og sæt det i stikket igen.
3. Vent til der igen er 4 grønne lysdioder der lyser på modemet.
4. Løft røret og lyt efter om der er klartone, er der ikke det, fortsæt til punkt 5. 5. Kontroller om du har Internetsignal, har du ikke det virker telefoni ikke, og du skal ringe til kundeservice.

Kundeservice hos Dansk Kabel TV tlf.: 7642 8800 - Husk at have dit kundenummer klart.

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00