Ordinær Generalforsamling 4/2 kl. 19.00

Generalforsamlingi

BredballeStrands Antenneforening

 

Ordinær Generalforsamlingafholdes tirsdag, den 4. februar 2020 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård.

 

Dagsorden forden ordinære Generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg afdirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg)

2. Beretningom foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Aflæggelseaf regnskab

4.Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift)

5. Eventuelleforslag

6. Valg afbestyrelse og bestyrelsessuppleanter

    På valg er: Peter Rasmussen og Kurt Espesen

7. Valg afrevisor og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

Forslag, derønskes behandlet på Generalforsamlingen under punkt 5, skal med navnsunderskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest fredag, den 24. januar 2020(senest 10 dage før Generalforsamlingen).

 

P. b. v. -Kasserer Kurt Espesen, www.bsanet.dk
 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00