Generalforsamling i Bredballe Strands Antenneforening

Ordinær Generalforsamlingafholdes mandag, den 4. februar 2019 kl. 19.00 i Bredballe Sognegård.

 

Dagsorden forden ordinære Generalforsamling er ifølge vedtægterne:

1. Valg afdirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg)

2. Beretningom foreningens virksomhed i det forløbne år

3. Aflæggelseaf regnskab

4.Fastsættelse af medlemsbidrag (kontingent og kanalafgift)

5. Eventuelleforslag

6. Valg afbestyrelse og bestyrelsessuppleanter

    På valg er: Jesper Aagaard, Bjarne DahlKristensen og Jan Agerskov (alle tre modtager genvalg)

7. Valg afrevisor og revisorsuppleanter

8. Eventuelt

 

Forslag, derønskes behandlet på Generalforsamlingen under punkt 5, skal med navnsunderskrift, tilstilles et bestyrelsesmedlem senest torsdag, den 24. januar 2019(senest 10 dage før Generalforsamlingen).

 

P. b. v. -Kasserer Kurt Espesen, www.bsanet.dk
 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her.

Fejlmelding TV og Radio

Servicepartner: Dansk Kabel TV
43 32 47 00
Man-tor: 8:00 - 16:00
Vagt: 10:00 - 22:00 (Weekend)
Vagt: 16:00 - 22:00 (Hverdage)

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00